Project Management

Als definitie van project management hanteren wij een variant van de definitie beschreven in de Project Management Body of Knowledge (PMBOK) van het Project Management Institute (PMI):

De toepassing van kennis, vaardigheden en technieken om projecten effectief en efficiënt uit te voeren.” Hieronder valt o.m. het plannen, organiseren, motiveren, en controleren van middelen om specifieke doelen te behalen.

De teamleden van Novodiem hebben jarenlange ervaring met het aansturen van projecten, zowel grote als kleine projecten en vaak meerdere tegelijkertijd. Het is in onze ervaring van groot belang om continu te communiceren met zowel de opdrachtgever als met zijn of haar stakeholders.  Zo waarborgen wij dat onze output altijd voldoet aan de wensen, eisen en verwachtingen van alle partijen.

Wij beschikken over mensen die zowel PMP als PRINCE2 getraind zijn.

 

Mydrawing images