Research & Analysis

Door toepassing van onze brede ervaring en een scherp ontwikkeld analytisch vermogen zijn wij de juiste partner voor het uitzoeken, doorgronden en analyseren van uw lastigste zakelijke problemen (of beleidsgebieden), en vervolgens het bieden van op maat gesneden adviezen voor het aanpakken daarvan.

Om een voorbeeldgebied te noemen waarbij we uit eerdere ervaring putten: het analyseren van de diverse sociaal-economische aspecten (en prioriteren daarbinnen) voor de duurzame economische ontwikkeling van Curaçao. In 2017 hebben we die skillset  specifiek toegepast voor de SER in een research rapport over het minimumloon op Curacao.

Een tweede voorbeeld van ons analytisch en organisatorisch vermogen: het kunnen doorgronden van de deelplanningen van een dozijn leveranciers binnen één bouwproject, daartussen de onderlinge afhankelijkheden in kaart brengen, en er een integrale planning van te maken inclusief een zichtbaar kritiek pad en de mogelijkheid om “what-if” scenarios door te rekenen.

problem--analysis--solution v2